İmtiyaz Sahibi / Grantee
Yunus Emre Özdiyar
Genel Yayın Yönetmeni /  Editor in Chief
Yunus Emre Özdiyar – yunusemreozdiyar@gmail.com
Editörler / Editors
Bilgehan Bilge
Gülsüm Çelik – gulsumcelikk@hotmail.com
Kadir Taşkıran –  kadirtaskiran34@gmail.com
Savaş Korkmaz –   savaskorkmaz@gmail.com
Yunus Emre Özdiyar
Reklam /  Advertise
Sert Sesli –  info@sertsesli.com

Adres / Address

Kadıköy / İstanbul

E-Mail
info@sertsesli.com
Web Tasarım Düzenlemesi – Web Design 
Tema: WordPress üzerinden düzenleme – Yunus Emre Özdiyar